• slideshow1
  • slideshow1
  • slideshow1

Muğla Yaşam Koçluğu Sertifika Programı

Yaşam Koçluğu Sertifikası

Muğla Yaşam Koçluğu, kişinin karşılaştığı engelleri tanımasını ve bunları aşmasını sağlar. Kendi inanç ve değerler sistemini yeniden yapılandırır. Yaşam kalitesini yükseltir. Kendi yaşamının koçu olmasını destekler. Bireylerin iş ve özel yaşamlarında karşılaştıkları engeller, değişimi ve gelişimi yönetme ihtiyacı doğurur. Koçluk danışanın farkına varma, harekete geçme, ilerleme ve hedefe ulaşma isteği ve potansiyeline dayanır. Muğla Yaşam Koçluğu Sertifika Programına katılmak isteyen kişiler daha öncesinde profesyonel

Muğla Yaşam Koçluğu Sertifikası

Yaşam Koçluğu Sertifikası

Koç kimdir? Koç; bireyin sorun ve sorun diye adlandırdığı düşüncelerden kurtulmasına yardımcı olan bir yol arkadaşıdır. Yani bireyin kendi içsel farkındalığını ortaya çıkarıp onu kullanmasını sağlayacak profesyonel danışmandır. Muğla Yaşam koçluğu, kendi yaşamına dışarıdan bakmak, içsel doğasını gözlemlemek, anlamak, kendini keşfetmek ve böylece potansiyelini maksimum kullanmak isteyen bireyler için gerçek bir fırsattır. Yaşam Koçluğu, kişinin bulunduğu noktadan ulaşmak istediği noktaya gitme sürecinde hayatında tatmin ve denge yaratmasıdır. Muğla Yaşam Koçluğu